Category: Kim love life

Lên non thiêng Yên Tử


Đi bộ trong đêm lên Yên Tử

Hoàng Kim

Tỉnh thức giữa đêm thiêng Yên Tử
Để thấm hiểu đức Nhân Tông
Ta thành tâm đi bộ
Lên tận đỉnh chùa đồng
Tâm sáng Ức Trai trong tựa ngọc

Xem tiếp

Advertisements